Laboratoř molekulární biologie rostlin PřF JU

DNA laboratoř katedry botaniky PřF UK
Laboratoř aplikované molekulární biologie ZF JU
Laboratoř průtokové cytometrie BÚ AV ČR, Průhonice
Laboratoř pracovní skupiny systematiky rostlin Brno
Web: janchlumsky@seznam.cz