Laboratoř molekulární biologie rostlin PřF JU

Metody molekulární biologie v rostlinné ekologii a systematice (KBO/309)

Vývoj mikrosatelitních markerů (SSR) (KBO/125)

Průtoková cytometrie v botanice (KBO/124)

Fotografie z botanického molekulárního praktika 2008 naleznete zde.

Web: janchlumsky@seznam.cz