Untitled Document

photoTáňa Štechová

  • Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU
  • Poštovní adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
  • Fyzická adresa: Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 106 (přízemí)
  • e-mail: tana.stechova (zavináč) gmail.com

 

Vzdělání

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Katedra botaniky

Odborné zájmy

Zahraniční stáže/kurzy

Publikace

Hlavní publikace

 Manukjanová A., Koutecký P., Štechová T. & Kučera J. 2019. Insights into the distribution patterns, habitat and morphologic differentiation of cryptic species of the moss Hamatocaulis vernicosus in the Czech Republic. – Herzogia 32: 183–199.  (www link)

 Manukjanová A., Štechová T. & Kučera J. 2019. Expressed Sex Ratio in Populations of the Moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Scorpidiaceae) in the Czech Republic with Consideration of its Cryptic Species. – Cryptogamie, Bryologie 40(6): 41-58.  (www link)

 Hájková P., Štechová T., Šoltés R., Šmerdová E., Plesková Z., Dítě D., Bradáčová J., Mútňanová M., Singh P. & Hájek M. 2018. Using a new database of plant macrofossils of the Czech and Slovak Republics to compare past and present distribution of hypothetically relict fen mosses. – Preslia 90: 367–386  (www link)

 Peterka T., Hájek M., Dítě D., Hájková P., Palpurina S., Goia I., Grulich V., Kalníková V., Plesková Z., Šímová A. & Štechová T. 2018. Relict occurrences of boreal brown-moss quaking rich fens in the Carpathians and adjacent territories. – Folia Geobotanica, doi: 10.1007/s12224-018-9318-3  (www link)

 Manukjanová A., Kučera J. & Štechová, T. 2014. Drought survival test of eight fen moss species. – Cryptogamie, Bryologie 35(4): 397-403.  (www link)

 Štechová T., Hájek M., Hájková P. & Navrátilová J. 2008. Comparison of habitat requirements of the mosses Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii and Warnstorfia exannulata in different parts of temperate Europe. – Preslia 80: 399–410.  (www link)

 Kučerová A., Rektoris L., Štechová T. & Bastl M. 2008. Disturbances on a wooded raised bog – How windthrow, bark beetle and fire affect vegetation and soil water quality?. – Folia Geobotanica 43: 49–67.  (www link)

 Bastl M., Štechová T. & Prach K. 2009. The effect of disturbance on the vegetation of peat bogs with Pinus rotundata in the Třeboň Basin, Czech Republic. – Preslia 81: 105–117.  (www link)

 Štechová T., Kučera J. & Šmilauer P. 2012. Factors affecting population size and vitality of Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae, Musci). – Wetlands Ecology and Management 20(4): 329-339.  (www link)

 Štechová T. & Kučera J. 2007. The requirements of the rare moss, Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae, Musci), in the Czech Republic in relation to vegetation, water chemistry and management. – Biological Conservation 135: 443-449.  (pdf)

Ostatní publikace

Dřevojan P., Holá E., Jandová L., Košnar J., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mikulášková E., Müller F., Peterka T., Štechová T. & Štěrbová J. 2018. Zajímavé bryofloristické nálezy XXX. – Bryonora 62: 76–83  (www link)

Štechová T., Manukjanová A. & Bradáčová J. 2017[2018]. Nálezy vzácných mechorostů na slatinných loukách ve Slavkovském lese. – Arnika 2/2017: 46–49  (pdf)

Kučera J., Dřevojan P., Hradílek Z., Kubešová S., Laburdová J., Lysák F., Manukjanová A., Koval Š., Peterka T., Soldán Z., Štechová T. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXVI.. – Bryonora 58: 73-78.  (www link)

Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. 2016. Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. – Bryonora 57: 83-91  (www link)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Jandová J., Košnar J., Kubešová S., Kyselá M., Laburdová J., Manukjanová A., Tkáčiková J. & Štechová T. 2015. Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě v roce 2014. – Bryonora 56: 88-104  (pdf)

Bradáčová J., Štechová T. & Kučera J. 2015. Bryofloristic survey of rich fens of the National Nature Monument Jestřebské slatiny (Doksy region, North Bohemia). – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 64: 80–90  (www link)

Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradáčová J., Holá E., Hradílek H., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T. & Kučera J. 2014[2015]. Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. – Acta rerum naturalium 17: 7–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Ekrtová E., Manukjanová A. & Kučera J. 2014[2015]. Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality: metodika AOPK ČR. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha [64 pp.]  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Vicherová E. & Kučera J. 2014 '2013'. Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 120-127.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A. & Ondráček O. 2013 [2014]. Bryoflóra vybraných rašelinišť a pramenišť v okolí Božího Daru v Krušných horách. – Severočeskou Přírodou 44: 103-114  (pdf)

Vicherová E., Štechová T., Sova P. & Velehradská T. 2013 [2014]. Bryofloristický průzkum rašelinného komplexu v okolí přírodní rezervace Hůrky na Plzeňsku. – Erica 20: 37–45.  (pdf)

Kučera J., Bradáčová J., Holá E., Kubešová S., Manukjanová A., Mikulášková E., Štechová T., Tkáčiková J. & Vicherová E. 2013. Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013. – Časopis Slezského Zemského Muzea, Sér. A, 62: 173-184.  (pdf)  (www link)

Plášek V., Kučera J., Musil Z., Číhal L. & Štechová T. 2012[2013]. Mechorosty zaznamenané v průběhu 19. jarního bryologicko-lichenologického setkání v Orlických horách. – Bryonora 50: 34-39.  (pdf)

Štechová T. 2012. Výskyt ohroženého rašeliništního mechu Drepanocladus polygamusv jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 52: 112-118.

Štechová T., Štech M. & Kučera J. 2012. The distribution of Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae) in the Czech Republic. – Bryonora 49: 5-16.  (pdf)

Kučera J., Kučerová V., Kubešová S., Holá E., Vicherová E., Štechová T. & Jandová J. 2011[2012]. Bryofloristický příspěvek z Tišnovska. – Bryonora 48: 4–10.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A. et Čejková A. 2011. Bryoflóra tří rašelinných luk v Orlických horách. – Bryonora 47: 52–56.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. 2010. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16: 1–11.  (pdf)

Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. & Zmrhalová M. 2010. Současný stav populací druhů Helodium blandowii (Thuidiaceae) a Scorpidium scorpioides (Calliergonaceae) v České Republice. – Bryonora 46: 22–32.  (pdf)

Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. 2010. Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae) v České Republice. – Bryonora 45: 1–11.

Štechová T. & Štech M. 2009. Lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Calliergonaceae, Bryophyta) na Českomoravské vrchovině. – Acta Rerum Naturalium 6: 13–24.

Štechová T. & Štech M. 2007. Ohrožené mechorosty rašelinišť České republiky. – Zprávy ČBS, Mater. 22: 113–117.

Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E. 2007. Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v západních Čechách a na Šumavě. – Erica 14: 5–12.

Kučera J. & Štechová T. 2006. Nová bryologická literatura XV. – Bryonora 37: 45-56.  (pdf)