Katedra botaniky Biologické fakulty
JU v nové budově Na Zlaté stoce