znakJU140.gif(4 kb)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Biologická fakulta
Katedra botaniky


Seminář
konaný u příležitosti otevření
nové budovy katedry Botaniky BF JU
Na Zlaté stoce
30.4.2003Vstupte