Seznam publikací
Bastl Marek
Bendová Karolína
Beneš Jaromír
Doležal Jiří
Elster Josef
Francírková Tereza
Gruberová Helena
Horn Petr
Kaftan David
Kailová Jana
Kaštovský Jan
Kavková Miloslava
Komárek Jiří
Konvalinková Petra
Kotorová Iva
Křenová Zdenka
Kubečková Klára
Kučera Jan
Lepš Jan
Lepšová Anna
Lukavský Jaromír
Macek Petr
Martínková Jana
Mihulka Stanislav
Petrů Martina
Prach Karel
Šmilauerová Marie
Špačková Iva
Šrůtek Miroslav
Štech MilanMarek Bastl

Prach, K., Pyšek, P., Bastl, M. 2001. Spontaneous vegetation succession in human-disturbed habitats: A pattern across seres. Applied Vegetation Science 4: 83-88.

Horn, P., Bastl, M. 2000. Successional changes of vegetation at the "Multerberské rašeliniště" peat bog in the Šumava Mts during the last 50 years. Příroda, Praha, 17: 109-118.

Vacek, S., Bastl, M., Lepš, J. 1999. Vegetation changes in forests of the Krkonoše Mts. over a period of air pollution stress (1980-1995). Plant Ecology 143: 1-11.

Bastl, M., Kočár, P., Prach, K., Pyšek, P. 1997. The effect of successional age and disturbance on the establishment of alien plants in man-made sites: an experimental approach. In: Brock, J.H. et al. (eds.) Plant Invasions: Studies from North America and Europe, pp. 191-201, Backhuys Publ., Leiden.

Kočár, P., Bastl, M., Prach, K. 1997. Invaze neofytů do různě starých sukcesních stádií: experimentální přístup. In: Pyšek, P., Prach, K. (eds.) Invazní rostliny v české flóře. Zprávy Čes. Bot. Spol., Materiály 14: 125-129.

Pašťálková, H., Vacek, S., Málková, J., Matějka K., Bastl M. 1996. Vliv kleče horské na rostlinná společenstva v Krkonoších. In: Vacek, S. (ed.) Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území KRNAP. Opočno.

Vacek, S., Lepš, J., Bastl, M. 1996. Vegetační změny na výzkumných plochách ve smrkových smrkobukových a bukových porostech v Krkonoších. In: Vacek, S. (ed.) Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území KRNAP. Opočno.
 
 

Karolína Bendová

Gruberová, H., Bendová, K., Prach, K. 2001. Seed ecology of alien Bidens frondosa in comparison with native species of the genus. In: Brundu, G., Brock, J., Camarda, I., Child, L., Wade, M. (eds.) Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management. pp. 99-104. Backhuys Publishers, Leiden.
 
 

Jaromír Beneš

Beneš, J., Kaštovský, J., Kočárová, R., Kočár, P., Kubečková, K., Pokorný, P., Starec, P. 2002. Archaeobotany of the Old Prague Town defence system, Czech Republic: archaeology, macro-remains, pollen, and diatoms. Vegetation History and Archeobotany 11 (1-2): 107-119.

Beneš, J. 2000. Holz als Rohstoff - Zwei neue Beispiele aus Böhmen. In: Archäeologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West und Südböhmen, 9. Treffen, Neukirchen b.Hl.Blut, s.183-189. Rahden/Westf.

Beneš, J., Kočár, P. 2000. Novověké obilnářství vsi Lažiště (okr. Prachatice) v Pošumaví na základě archeobotanické makrozbytkové analýzy: Nahý ječmen Hordeum vulgare convar. distichon var. nudum - středověký relikt nebo novověký výsadek ? Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13: 185-196.

Beneš, J., Zvelebil, M. 1999. Historical interactive landscape in the hearth of Europe: A case of Bohemia. In: Ucko, J., Layton, R. (eds.) Archaeology and anthropology of landscape. pp. 73-93. Routledge, London.

Kaštovský, J., Kočár, P., Kočárová, R., Pokorný, P., Beneš, J., Starec, P. 1999. Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského Archaeologica historica 24: 143-150.

Beneš, J. 1999. Starobronzové pohřebiště s objekty zvláštního charakteru z Hrdlovky, severozápadní Čechy. In: Čech, P. (ed.) Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, s.45-75.

Beneš, J. 1998. Keramika, ornice a reliéf. Výzkum polykulturního osídlení v Kozlech, o.Louny (SZ Čechy). Archeologické rozhledy 50: 170-191.

Beneš, J., Kaštovský, J. 1998. Význam analýzy druhového spektra rozsivek (Bacillariophyceae) pro archeologii. Archeologické rozhledy 50: 845 - 850.

Beneš, J., Kaštovský, J., Majer, A. 1998. Pozdně středověká štola ve Vimperku: příspěvek archeobotaniky rozsivek k určení funkce vodovodního díla. Archeologické rozhledy 50: 851 - 861.

Beneš, J., Kočár, P., Suchá,R. 1998. Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů. Archaeologia historica 23: 285-293.

Zvelebil, M., Beneš, J. 1997. Theorising Landscapes: the Concept of Historical Interactive Landscape. In: Chapman, J. Dolukhanow, P. (eds.) Lanscape in flux. Central and Eastern Europe in Antiquity. Colloquia Pontica 3. pp. 23-40. Oxbow Books.

Beneš, J. 1997. Fenomén času v archeologii. Archeologické rozhledy 49: 231-242.

Beneš, J. 1997. Siedlungshistorische Zonen im böhmischen Teil des Böhmerwaldes. In: Archäeologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West und Südböhmen, 6. Treffen, Hluboká nad Vlatavou, s. 94 - 97. Espelkamp.

Beneš, J. 1997. New ideology versus taphonomy: A case study of Czech Corded Ware in an erosional landscape. In: Siemen, P. (ed.) A-horizon: Fiction or fact? International symposium in Jutland 1994. Arkaeologiske Rapporter 2: 23-29. Esbjerg.

Beneš, J. 1997. Tier- oder Handwerkerbestattungen ? Ein Beispiel zweir Únetitzer Objekte in Hrdlovka (NW-Böhmen). In: Archäeologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West und Südböhmen, 7. Treffen, Landau an der Isar, s. 130-134. Espelkamp.

Beneš, J. 1996. Bemerkungen zur Entwicklung der Landschaft Süd-und Westböhmischen in der Bronzezeit, In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 5.Treffen, Sulzbach-Rosenberg.

Beneš, J. 1996. The synantropic landscape history of the Šumava Mountains (Czech side). Silva Gabreta 1: 237-241.
Prach, K., Štech, M., Beneš, J. 1996. Druhotné bezlesí - opomíjená složka biodiversity Šumavy. Silva Gabreta 1: 243-247.

Beneš, J., Brůna, V., Křivánek, R. 1996. Změny mostecké krajiny za poslední dvě staletí. In: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes. s. 301-305. Most.

Beneš, J. 1996. Archeologický a archeobotanický výzkum pozdně středověkého vodovodního díla z Prachatic. Zlatá stezka 3: 158-181.

Beneš, J. 1995. Erosion and accumulation processes in the late holocene of Bohemia, in relation to prehistoric and mediaeval landscape occupation. In: Kuna, M. Venclová, N. (eds.) Wither archaeology ? Papers in honour Evžen Neustupný. pp. 133-144. Praha.

Beneš, J.1995. Deset let archeologického výzkumu zemědělského pra-věku v povodí Lomského a Loučenského potoka v severozápadních Čechách (1983 - 1992). In: Blažek, J. Meduna, P. (eds.) Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992. s. 63-80. Most.
 
 

Jiří Doležal

Doležal J., Šťastná P., Hara T., Šrůtek M. 2004. Neighbourhood interactions and environmental factors influencing old-pasture succession in the Central Pyrenees. Journal of Vegetation Sciences 15: 101-108.

Šrůtek M., Doležal J., 2003. Functional interdependence between climatic factors, topographic processes and spatial patterns of species richness in mountain areas: a special case or the general pattern? Biologia 58: 823-832.

Šrůtek, M., Doležal, J., Hara, T. 2002. Spatial structure and associations in a Pinus canariensis population at the treeline, Pico del Teide, Tenerife, Canary Islands. Arctic, Antarctic and Alpine Research 34: 201-210.

Doležal, J., Šrůtek, M. 2002. Altitudinal changes in composition and structure of mountain-temperate vegetation: a case study from the Western Carpathians. Plant Ecology 158: 201-221.
 
 

Josef Elster

Tscherko, D., Bolter, M., Beyer, L., Chen, J., Elster, J., Kandeler, E., Kuhn, D., Blume, H.P. 2003. Biomass and enzyme activity of two soil transects at King George Island, maritime Antarctica. Artic Antarctic and Alpine Research 35 (1): 34-47.

Elster, J., Komárek, O. 2003. Ecology of periphyton in a meltwater stream ecosystem in the maritime Antarctic. Antarctic Science 15 (2): 189-201.

Elster, J. 2002. Ecological classification of terrestrial algal communities in polar environments. Ecological Studies, Vol. 154: Geoecology of Antarctic Ice-Free Coastal Landscapes 154: 303-326. Springer-Verlag.

Elster, J., Svoboda, J., Ohtani, S., Kanda, H. 2002. Feasibility studies on future phycological research in polar regions. Polar Bioscience 15: 114-122.

Elster, J., Kaštovská, K., Brynychová, K, Lukešová, A., Stibal, M., Kanda, H. 2002. Diversity of cyanobacteria and eukaryotic microalgae in subglacial soil (Ny-Alesund, Svalbard) (extended abstract). Proceedings of VI. Ny-Alesund workshop, Tromso, Norway.

Elster, J., Francírková,T., Kylbergerová, M. 2002. Ekologie fytobentosu dočasných tůní Horní Lužnice. Papáček, M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. JU & EU AV ČR -sborník referátu z konference: 123-130. (In Czech with English abstract)

Elster, J., Seckbach, J., Vincent, W., Lhotský, O. (eds.) 2001. Proceedings of International conference - Algae and Extreme Environments - Ecology and Physiology,. Nova Hedvigia, Beiheft 123. 665 pp.

Elster, J., Svoboda, J., Kanda, H. 2001. Controlled environment platform used in temperature manipulation study of a stream periphyton in the Ny-Alesund, Svalbard. Proceedings of International conference -Algae and Extreme Environments - Ecology and Physiology, J. Elster, J. Seckbach, W. Vincent & O. Lhotský (eds.). Nova Hedvigia, Beiheft 123: 63-75.

Kubečková, K., Elster, J., Kanda, H. 2001. Periphyton ecology of glacial and snow-fed streams, Ny-Ĺlesund, Svalbard: the influence of direct physical disturbances – erosive discharge and presence of mineral particles in water. In: J. Elster, J. Seckbach, W. Vincent & O. Lhotský (eds.). Proceedings of International conference – Algae and Extreme Environments – Ecology and Physiology, Nova Hedwigia, Beiheft 123, pp. 141-172.
 
 

Tereza Francírková

Elster, J., Francírková,T., Kylbergerová, M. 2002. Ekologie fytobentosu dočasných tůní Horní Lužnice. Papáček, M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. JU & EU AV ČR -sborník referátu z konference: 123-130. (In Czech with English abstract)

Francírková, T. 2001. Contribution to the invasive ecology of Rudbeckia laciniata. In: Brundu, G., Brock, J., Camarda, I., Child, L., Wade, M. (eds.) Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management. pp. 89-98. Backhuys Publishers, Leiden.

Pyšek, P., Mandák, B., Francírková, T., Prach, K. 2001. Persistence of stout clonal herbs as invaders in the landscape: A field test of historical records. In: Brundu, G., Brock, J., Camarda, I., Child, L., Wade, M. (eds.) Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management. pp. 235-244. Backhuys Publishers, Leiden.
 
 

Helena Gruberová

Gruberová, H., Bendová, K., Prach, K. 2001. Seed ecology of alien Bidens frondosa in comparison with native species of the genus. In: Brundu, G., Brock, J., Camarda, I., Child, L., Wade, M. (eds.) Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management. pp. 99-104. Backhuys Publishers, Leiden.
 
 

Petr Horn

Horn, P. 1997. Sezónní dynamika nadzemní biomasy Reynoutria japonica. In: Pyšek, P., Prach, K. (eds.) Invazní rostliny v české flóře. Zprávy Čes. Bot. Spol., Materiály 14: 59-62.
 
 

David Kaftan

Nedbal, L., Soukupová, J., Kaftan, D., Whitmarsh, J., Trtílek, M. 2000. Kinetic imaging of chlorophyll fluorescence using modulated light. Photosynthetic Research 66: 3-12.

Dijkman, N., Kaftan, D., Trtílek, M., Nedbal, L. 1999. Measurements of phytoplankton of sub-nanomolar chlorophyll concentrations by a modified double-modulation fluorometer. Photosynthetica 37: 249-254.

Kaftan, D., Meszáros, T., Whitmarsh, J., Nedbal, L. 1999. Characterization of photosystem II activity and heterogeneity during the cell cycle of the green alga Scenedesmus quadricauda. Plant Physiology 120: 433-441.

Nedbal, L., Trtílek, M., Kaftan, D. 1999. Flash fluorescence induction: a novel method to study regulation of Photosystem II. Journal of Photochemistry and Photobiology B 48: 154-157.
 
 

Jana Kailová

Lepš, J., Brown, V.K., Len, T.A.D., Gormsen, D., Hedlund, K., Kailová, J., Korthals, G.W., Mortimer, S.R., Rodriguez-Barrueco, C., Roy, J., Regina, I.S., van Dijk, C., van der Putten, W.H. 2001. Separating the chance effect from other diversity effects in the functioning of plant communities. Oikos 92: 123-134.

Kailová, J. 2000. Directing succession: experimental sowing and transplantation of vegetation into abandoned field. In: White, P.S., Mucina, L., Lepš, J. (eds.) Vegetation science in retrospect and perspective. Proceedings of the 41th Symposium of IAVS. pp. 71-75. Opulus Press, Uppsala.
 
 

Jan Kaštovský

Komárek J., Kaštovský J., 2003. Adaptability in diversification  processes of cyanobacteria; the example of Synechococcus  bigranulatus. Archive für Hydrobiologie/ Algological Studies 109 (Papers of Cyanobacterial Research 4): 299-304.

Komárek J., Kaštovský J., 2003. Coincidences of structural and  molecular characters in evolutionary lines of cyanobacteria. Archive für Hydrobiologie/ Algological Studies 109 (Papers of Cyanobacterial Research 4): 305-325.

Kaštovský J. , Komárek J., 2001. Phototrophic microvegetation of thermal springs in Karlovy Vary, Czech Republic. In: Elster J., Seckbach J., Vincent W., Lhotský O. (Eds.), Algae and Extreme Environments - Ecology and Physiology. Nova Hedvigia, Beiheft 123: 107-119.

Beneš, J., Kaštovský, J., Kočárová, R., Kočár, P., Kubečková, K., Pokorný, P., Starec, P. 2002. Archaeobotany of the Old Prague Town defence system, Czech Republic: archaeology, macro-remains, pollen, and diatoms. Vegetation History and Archeobotany 11 (1-2): 107-119.

Vymazal, J., Komárková, J., Kubečková, K., Kaštovský, J. 2002. Změny složení nárostů; v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades (Periphyton composition change along the phosphorus gradient in the Florida Everglades), Czech Phycology, 2, 83-92, 2002 (in Czechwith English abstract).

Vymazal, J., Komárková, J., Kubečková, K.,
Kaštovský, J., Znachor, P. 2000. Species composition of periphyton growing on natural and artificial substrata along the C-transekt of the Everglades WCA-2A, Part I: Comparision of species abundance. 40 pp, Duke University Wetland Center, Nicholas School of the Enviroment, Durham.

Kubečková, K., Elster, J., Kaštovský, J., Kanda, H. 2000. Diversity of soil algae along the East Brogger deglaciated moraine, Ny-Alesund, Svalbard. - Hydrobotany Report 1997-2000, pp. 19-20, Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Botany, Section of plant ecology at Třeboň.

Kaštovský, J., Kočár, P., Kočárová. R., Pokorný, P., Beneš, J., Starec, P. 1999. Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského. Archaeologia historica 24: 143-151.

Beneš, J., Kaštovský, J. 1998. Význam analýzy druhového spektra rozsivek (Bacillariophyceae) pro archeologii. Archeologické rozhledy 50: 845-850.

Beneš, J., Kaštovský, J., Majer, A. 1998. Pozdně středověká štola ve Vimperku : příspěvek archeobotaniky k určení funkce vodovodního díla. Archeologické rozhledy 50: 851-861.

Kaštovský, J. 1997. Řasy v Mladečských a Javoříčských jeskyních. Živa 45(3): 101-102.
 
 

Miloslava Kavková

Kavková, M. 2001. Zemědělství Jižní Číny: Zelenina AGRO 2: 34-38.

Kavková, M. 2001. Zemědělství Jižní Číny: Pěstování ovoce AGRO 5.

Kavková, M. 2001. Zemědělství Jižní Číny: Čaj AGRO 11/12: 23-26.

Kavková, M. 2001. Evaluation of mycoparazitic effect of Paecilomyces fumosoroseus and Verticilium lecanii on cucumber powdery mildew. Coll. Sci. Papers, Faculty of Agriculture, 18., (2):103-112.
 
 

Jiří Komárek

Rejmanková E., Komárek J., Komárková J 2004. Cyanobacteria - a neglected component of biodiversity: patterns of species diversity in inland marshes of northern Belize (Central America). Diversity and Distributions 10: 189-199.

Cronberg G., Komárek J. 2004. Some nostocalean cyanoprokaryotes from lentic habitats of Eastern and Southern Africa. Nova Hedwigia 78: 71-106.

Hernández-Mariné M., Komárek J., Lhotský O. (Eds.), 2003. Cyanobacteria/ Cyanophyta. Morphology, Taxonomy, Ecology - Proceedings of the 15th  Symp. Internat. Assoc. Cyanophyte Research (IAC), Barcelona (Spain) 2001. Archive für Hydrobiologie/ Algological Studies 109 ((Papers of Cyanobacterial Research 4), 615 p.

Hindák F., Šmarda J., Komárek J., 2003. Nodularia moravica spec. nova, a new benthic freshwater nostocalean species (Cyanophyta/Cyanobacteria/Cyanoprokaryota). Archive für Hydrobiologie/ Algological Studies 109 (Papers of Cyanobacterial Research 4): 241-253.

Hrouzek P., Šimek M., Komárek J., 2003. Nitrogenase activity (acetylene reduction activity) and diversity of six soil Nostoc strains. Algological Studies 108: 87-101.

Komárek J., 2003. Coccoid and Colonial Cyanobacteria.. In: Wehr J.D., Sheath R.G. (Eds.), Freshwater Algae of North America: Ecology and Classification. Academic Press, San Diego, pp. 59-116.

Komárek J., 2003. Planktic oscillatorialean cyanoprokaryotes (short review according to combined phenotype and molecular aspects). Hydrobiologia 502: 367-382.

Komárek J., 2003. Problem of  the taxonomic category "species" in  cyanobacteria. Archive für Hydrobiologie/ Algological Studies (Papers of Cyanobacterial Research 4) 109: 281-297.

Komárek J., Kaštovský J., 2003. Adaptability in diversification  processes of cyanobacteria; the example of Synechococcus  bigranulatus. Archive für Hydrobiologie/ Algological Studies 109 (Papers of Cyanobacterial Research 4): 299-304.

Komárek J., Kaštovský J., 2003. Coincidences of structural and  molecular characters in evolutionary lines of cyanobacteria. Archive für Hydrobiologie/ Algological Studies 109 (Papers of Cyanobacterial Research 4): 305-325.

Komárek J., Kling H., Komárková J., 2003. Filamentous Cyanobacteria. In: Wehr J., Sheath R.G. (Eds.), Freshwater algae of North America. Academic Press, San Diego, pp. 117-196.

Komárek J., Komárek O., 2003. Diversity of cyanobacteria in seepages of King George Island, maritime Antarctica. In: Huiskes A. et al. (Eds.), Antarctic Biology in a Global Context, Backhuys Publishers, Leiden, pp. 244-250.

Komárek J., Komárková J., 2003. Phenotype diversity of the cyanoprokaryotic genus Cylindrospermopsis (Nostocales); review 2002. Czech Phycology 3: 1-30.

Mugnai M.A., Turicchia S., Margheri M.C., Sili C., Gugger M., Tedioli G., Komárek J., Ventura S., 2003. Characterization of the cyanobacterial biocoenosis of a freshwater reservoir in Italy. Archive für Hydrobiologie/ Algological Studies  (Papers of Cyanobacterial Research
4) 109: 403-419.

Komárek, J.
2003. Two Camptylonemopsis species (cyanoprokaryotes) from "Mata Atlantica" in coastal Brazil. Preslia 75 (3): 223-232.

Komárek, J., 2002. Problems in cyanobacterial taxonomy; implication for most common toxin producing species. In: Melchiorre S., Viaggiu E., Bruno M. (Eds.), Rapporti ISTISAN. Istituto Superiore di Sanitá, Roma, pp. 6-43.

Komárek, J., Komárková J., 2002. Review of the European Microcystis- morphospecies (Cyanoprokaryotes) from nature. Czech Phycology 2: 1-24.

Komárek, J.
, Komárková, J. 2002. Contribution to the knowledge of planktic cyanoprokaryotes from central Mexico. Preslia 74: 207-233.

Komárek, J., Komárková, J., Sant'Anna, C.L. Azevedo, M.T., Senna, P.A.C. 2002. Two common Microcystis species (Chroococcales, Cyanobacteria) from tropical America, including M. panniformis sp. nov. Cryptogamie/Algologie 23: 159-177.

Komárek, J., Cronberg G. 2002. Some chroococcalean and oscillatorialean Cyanoprokaryotes from southern African lakes, ponds and pools. Nova Hedwigia 73 (1-2): 129-160.

Kaštovský J. , Komárek J., 2001. Phototrophic microvegetation of thermal springs in Karlovy Vary, Czech Republic. In: Elster J., Seckbach J., Vincent W., Lhotský O. (Eds.), Algae and Extreme Environments - Ecology and Physiology. Nova Hedvigia, Beiheft 123: 107-119.

Komárek J., 2001. Review of the cyanoprokaryotic genus Romeria. Czech Phycology : 5-19.

Komárek J., Azevedo S.M.F.O., Domingos P., Komárková J., Tichý M., 2001. Background of the Caruaru tragedy; a case taxonomic study of toxic cyanobacteria. Archive für Hydrobiologie/ Algological Studies (Papers of Cyanobacterial Research 2) 103: 9-29.

Komárek O., Komárek J., 2001. Contribution to the taxonomy and ecology of green cryosestic algae in the summer season 1995-96 at King George Island, S. Shetland Islands. Nova Hedwigia, Beiheft 123: 121-140.

Villeneuve V., Vincent W.F., Komárek J., 2001. Community structure and microhabitat characteristics of cyanobacterial mats in an extreme high Arctic environment: Ward Hunt Lake (lat. 82.8N). Nova Hedwigia, Beiheft 123: 199-223.

Komárek J., Azevedo M.T.P., 2000. Geitlerinema unigranulatum, a common tropical cyanoprokaryote from freshwater reservoirs in Brazil. Archive für Hydrobiologie/ Algological Studies 99 (Papers of Cyanobacterial Research 1): 39-52.

Jankovská, V., Komárek, J. 2000. Indicative value of Pediastrum and other coccal green algae in palaeoecology. Folia Geobotanica 35: 59.

Komárek O., Komárek J., 1999. Diversity of freshwater and terrestrial habitats and their oxyphototroph microflora in the Arctowski Station region, South Shetlands Islands. Polish Polar Research 20: 259-282.

Komárek, J., Kopecký, J., Cepák, V. 1999. Generic characters of the simplest cyanoprokaryotes Cyanobium, Cyanobacterium and Synechococcus. Cryptogamie/Algologie 20(3): 209-222.

Pérez, M.C., Bonilla, S., deLeón, L., Šmarda, J., Komárek, J. 1999. A bloom of Nodularia baltica/spumigena group (Cyanobacteria) in a shallow coastal lagoon of Uruguay, South America. Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 93: 91-101.

Komárek, J. 1999. Intergeneric characters in unicellular cyanobacteria, living in solitary cells. Arch. Hydrobiol./ Algolog. Studies 94: 195-205.

Komárek, J. 1999. Diversity of cyanoprokaryotes (cyanobacteria) of King George Island, maritime Antarctica - a survey. Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 94: 181-193.

Adamec, L., Komárek, J. 1999. Krásnoočka v pastech bublinatek: kořist nebo parasit? Trifid 4(1): 3-5.

Adamec, L., Komárek, J. 1999. Řasy v pastech bublinatky Utricularia purpurea. Trifid 4(2): 20, 22-23.

Komárek, J. 1999. Přehled planktonních sinic v povodí Labe, 46 pp. IKSE/MKOL, Magdeburg.

Komárek, J. 1999. Übersicht der planktischen Blaualgen (Cyanobakterien) im Elbe Flussgebiet, 53 pp. IKSE/MKOL, Magdeburg.

Senna, P.A.C., Komárek, J. 1998. Dasygloea brasiliensis n. comb. (syn.: Lyngbya brasiliensis), Cyanoprokaryotes, from the central part ("cerrados") of Brazil. Arch. Hydrobiol./ Algolog. Studies 88: 1-16.

Komárek, J., Cepák, V. 1998. Cytomorphological characters supporting the taxonomic validity of Cyanothece (Cyanoprokaryota). Plant Systematics Evolution 210: 25-39.

Komárek, J. 1998. Validity of the genus Blennothrix KÜTZ. 1843, and its position in the oscillatoriacean cyanoprokaryotes. In: Azevedo, M.T.P. (ed.) Anais IV. Congr. lat.-amer. Ficología, Sao Paulo, vol. I: 341-352.

Komárek, J., Watanabe M. 1998. Contribution to the attached cyanoprokaryotes from submersed biotopes in Sagarmatha National Park (Eastern Nepal). Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo Ser. B 24 (4): 117-135.

Economou-Amilli, A., Elster, J., Komárek, J. 1998. Summer phytoplankton composition in transect from Weddel Sea to La Plata. Polish Polar Research 19(3-4): 187-204.

Komárek, J., Anagnostidis, K. 1998. Cyanoprokaryota 1.Teil: Chroococcales. In: Ettl, H., Gärtner, G., Heynig, H., Mollenhauer, D. (eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa 19/1, 548 pp. Gustav Fischer, Jena-Stuttgart-Lübeck-Ulm.

Marvan, P., Keršner, V., Komárek, J. 1997. Invazní sinice a řasy. In: Pyšek, P., Prach, K. (eds.) Invazní rostliny v české flóře. Zprávy Čes. Bot. Spol. 14: 13-19.

Elster, J., Svoboda, J., Komárek, J., Marvan, P. 1997. Algal and cyanoprocaryote communities in a glacial stream, Sverdrup Pass, 79oN, Central Ellesmere Island, Canada. Arch. Hydrobiol./ Algolog. Studies 85: 57-93.

Montejano, G., Gold-Morgan, M., Komárek, J. 1997. Freshwater epiphytic cyanoprokaryotes from central Mexico III. Stichosiphon GEITLER 1932. Arch. Protistenk. 148: 3-16.

Magrin, A.G.E., Senna, P.A.C., Komárek, J. 1997. Arthrospiraskujae, a new planktic tropical cyanoprokaryote. Arch. Protistenk. 148: 479-489.

Elster, J., Prošek, P., Komárek, J. 1997. Česká věda a polární výzkum. Akad. Bullet. AV ČR 12: 6-7.

Komárek, J., Montejano, G., Gold-Morgan, M., Tavera, R. 1996. Taxonomic identity and distribution of tropical cyanoprokaryotes (Cyanophyta, Cyanobacteria): An example from central Mexico. Nova Hedwigia 112: 49-54.

Komárek, J. 1996. Klíč k určování vodních květů sinic v České republice. In: Maršálek, B., Keršner, V., Marvan, P. (eds.) Vodní květy sinic, pp. 22-85, Brno.

Komárek, O., Komárek, J. 1996. Some preliminary results of Czech/Polish phycological activities at Henryk Arctowski station, King George Island, South Shetlands in Australian summer 1995/1996. In: Olech, M. (ed.) Antarct. Res. in Coastal and Terrestr. Areas. p. 10, Inst. Bot. Jagell. Univ., Cracow.

Komárek, J. 1996. Towards a combined approach for the taxonomy and species delimitation of picoplanktic cyanoprokaryotes. Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 83: 377-401.

Tavera, R., Komárek, J. 1996. Cyanoprokaryotes in the volcanic lake of Alchichica, Puebla State, Mexico. Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 83: 511-539.

Gold-Morgan, M., Montejano, G., Komárek, J. 1996. Freshwater epiphytic Chamaesiphonaceae from central Mexico. Arch. Hydrobiol./Algolog. Studies 83: 257-271.

Komárek, J., Marvan, P. 1996. Stav ohrožení flory řas ČR. In: Kubát, J. (ed.) Červené knihy rostlin v České republice. Severočes. Přír. suppl. 9: 61-70.

Rejmánková, E., Roberts, D.R., Manguin, S., Pope, K.O., Komárek, J., Post, R.A. 1996. Anopheles albimanus (Diptera: Culicidae) and Cyanobacteria: An Example of Larval Habitats Selection. Population Ecology 25(5): 1058-1067.

Komárek, J. 1995. Studies on the Cyanophytes (Cyanoprokaryotes) of Cuba 10. New and little known Chroococcalean species. Folia Geobot. Phytotax. 30: 81-90.

Komárek, J., Anagnostidis, K. 1995. Nomenclatural novelties in chroococcalean cyanoprokaryotes. Preslia 67: 15-23.

Jankovská, V., Komárek, J. 1995. Pediastrum orientale from subfossil layers. Folia Geobot. Phytotax. 30: 319-329.
 
 

Petra Konvalinková

Konvalinková, P. 2003. Generative and vegetative reproduction of Helianthus tuberosus, an invasive plant in central Europe. In: Child, L., Brock, J.H:, Brundu, G., Prach, K., Pyšek, P., Wade, P.M. & Williamson, M. Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions, pp. 289-299, Backhuys Publishers, Leiden.
 
 

Iva Kotorová

Kotorová, I., Lepš, J. 1999. Comparative ecology of seedling recruitment in an oligotrophic wet meadow. Journal of Vegetation Sciences 10: 175-186.

Špačková, I., Kotorová, I., Lepš, J. 1998. Sensitivity of seedling recruitment to moss, litter and dominant removal in an oligotrophic wet meadow. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 33:17 – 30.
 
 

Zdenka Křenová

Křenová, Z. 1999. Populations of M. alcon in SW region of the Czech Republic during years 1996 – 1998. Maculinea Newsletter 3: 5-6.

Oostermeijer, J.G.B., Luijten, S.H., Křenová Z., den Nijs, J.C.M. 1998. Relationships between population and habitat characteristics and reproduction of the rare Gentianapneumonanthe L. Conservation Biology 12:1042-1053.

Křenová, Z., J. Lepš. 1996. Regeneration of a Gentiana pneumonanthe population in an oligotrophic meadow. Journal Vegetation Science 7:107-112.

Oostermeijer, J.G.B., Luijten, S.H., Křenová Z., den Nijs, J.C.M. 1996. Changes in population characteristics limit reproductive success of the rare Gentiana pneumonanthe (Gentianaceae). In: Oostermeijer, J.G.B. (ed.) Population viability of the rare Gentiana pneumonanthe: the relative importance of demography, genetics, and reproductive biology, pp. 101-114.
 
 

Klára Kubečková

Vymazal, J., Komárková, J., Kubečková, K., Kaštovský, J. 2002. Změny složení nárostů; v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades (Periphyton composition change along the phosphorus gradient in the Florida Everglades), Czech Phycology, 2, 83-92, 2002 (in Czechwith English abstract).

Beneš, J., Kaštovský, J., Kočárová, R., Kočár, P., Kubečková, K., Pokorný, P., Starec, P. 2002. Archaeobotany of the Old Prague Town defence system, Czech Republic: archaeology, macro-remains, pollen, and diatoms. Vegetation History and Archeobotany 11 (1-2): 107-119.

Kubečková, K., Elster, J., Kanda, H. 2001. Periphyton ecology of glacial and snow-fed streams, Ny-Ĺlesund, Svalbard: the influence of direct physical disturbances – erosive discharge and presence of mineral particles in water. In: J. Elster, J. Seckbach, W. Vincent & O. Lhotský (eds.). Proceedings of International conference – Algae and Extreme Environments – Ecology and Physiology, Nova Hedwigia, Beiheft 123, pp. 141-172.

Lederer, F., Baxová, V., Kubečková, K. 2001. Cyanobacteria and algae of chosen streming water in west Bohemia, Czech republic. (Sinice a řasy vybraných tekoucích vod v západních Čechách). Calluna: 6(1): 7-12. (in Czech)


Kubečková, K.
, Elster, J., Kanda, H. 2000. Periphyton diversity and abundance of glacial and snow-fed streams in the vicinity of the East Brogger deglaciated moraine, Ny – Alesund, Svalbard. Hydrobotany report 1997 – 2000, pp. 20-21, Academy of science of the Czech Republic, Institute of Botany section of Plant Ecology at Třeboň.

Kubečková, K., Elster, J., Kaštovský, J., Kanda, H. 2000. Diversity of soil algae along the East Brogger deglaciated moraine, Ny- Alesund, Svalbard. Hydrobotany report 1997 – 2000, pp 19-20, Academy of science of the Czech Republic, Institute of Botany section of Plant Ecology at Třeboň.

Elster, J., Komárek, J., Kubečková, K., Kováčik, L., Lukavský, J., Kašpárková, M., Titlová, V. 2000. Culture collection of algal strain isolated in polar region. Hydrobotany report 1997 – 2000, p. 50, Academy of science of the Czech Republic, Institute of Botany section of Plant Ecology at Třeboň.

Lederer, F., Gardavský, A., Lukešová, A., Kubečková, K., Čápová, R., Lodrová, E., Trojánková, K. 1998. Biodiversita a ekologie sinic a řas minerálních pramenů a rašelinišť na území NPR Soos a v okolí Františkových Lázních a Mariánských Lázní. In: Sborník katedry biologie, Plzeň Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos, 14-58.

Lukavský, J., Lederer, F., Kubečková, K., Zahrádková, H., Houk, V., Lhotský, O., Švehlová, D., Komárek, J., Marvan, P. 1997. Ökologische Untersuchung und Bewertung von Gewässern mit diffusen und punktförmigen Belastungen durch grenzüberschreitenden Eintrag. In: Bauer, J. Auschlussbericht, Bayeri. Landesamt. Wasserwirtsch., 64 pp. Inst. Wasserforsch., München.

Kubečková K. 1997. Sinice a řasy pramenných toků Šumavy. In: Lukavský, J., Švehlová, D. (eds.) Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou, pp. 93-94, Sborník referátu XI. konference ČLS a SLS, 29.IX.-3.X.1997 v Doubí u Třeboně.
 
 

Jan Kučera

Kučera, J., Váňa, J. 2003. Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic. Preslia 75 (3): 193-222.

Kučera, J., Hradílek, Z., Buryová, B., Hájek, P. 2003. Hypnum sauteri and Lescuraea patens, two additions to the moss flora of the Czech Republic. Preslia 75 (3): 255-262.

Kučera J.
, Buryová B., Hájek M., Hájková P. 2003. Mechorosty zaznamenané během jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Hajnici u Mirochova (CHKO Třeboňsko).  Bryonora 30: 2-8.

Fudali E., Kučera J. 2003. Bryogeographical elements in the present moss flora of the “Śnieżne Kotły” cirques and their threat (Karkonosze Mts).  Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72(1): 79-85.

Kučera J. 2002. Illustrerad bestämningsnyckel till Didymodon I norra Europa. Myrinia 12: 1-40.

Váňa J., Kučera J. 2002. Cephalozia macrostachya confirmed in the Czech Republic. Preslia 74: 197-200.

Fudali E., Kučera J. 2002. Andreaea nivalis (Andreaeaceae, Musci) new to the Karkonosze Mts (SW Poland). Polish Botanical Journal 47(1): 45-47.

Kučera J., Buryová B. 2002. Mechorosty vrcholových oblastí východních Krkonoš. – In: Štursa J., Mazurski K.R. & Pałucki A. (eds.): Geoekologické problémy Krkonoš, sborník příspěvků, září 2000, Svoboda n. Úpou. Opera Corcontica 37 (2000): 259-264.

Kučera J., Buryová B., Plášek V., Soldán Z., Zmrhalová M. 2002. Mechorosty zaznamenané během jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Novém Městě nad Metují. Bryonora, Praha, 28: 19–25.

Kučera J., Buryová B. 2001. Bryofloristic survey of the summit region of the Eastern Krkonoše Mts. (Czech Republic). Opera Corcontica, 36: 105–132.

Kučera J., Voříšková L., Blom H.H. 2001. Grimmia teretinervis Limpr. (Grimmiaceae, Musci) in the Czech Republic. Preslia, Praha, 73: 73–77.

Kučera J. 2000. Illustrierter Bestimmungschlüssel zu den mitteleuropäischen Arten der Gattung Didymodon. Meylania 19: 2–49.

Kučera J. 2000. Co víme o rodu Schistidium? Bryonora, Praha, 25: 2–9.

Kučera J., Köckinger H. 2000. The identity of Grimmia andreaeoides Limpr. and Didymodon subandreaeoides (Kindb.) R.H. Zander. Journal of Bryology  22(1): 49–54.

Plášek V., Kučera J. & Duda J. 2000. The bryoflora of Hluchová valley in the Slezské Beskydy Mts. (Czech Republic). Časopis Slezského Muzea (A), Opava, 49: 21–27.

Kučera J. 1999. Didymodon australasiae var. umbrosus in the Czech Republic, with a review of recent records from Central Europe. Journal of Brylogy 21(1): 71-72.

Buryová B., Kučera J. 1999. Two interesting bryofloristic records from the Krkonoše Mts – Racomitrium macounii subsp. alpinum and Grimmia reflexidens. Preslia 71(1): 1-6.

Kučera J. 1998. Gymnostomumlanceolatum Cano, Ros & Guerra (Pottiaceae, Musci) also in Turkey and Croatia. Journal of Bryology 20(2): 515-516.

Kučera J. 1998. Klíč na určování českých zástupců rodu Didymodon Hedw., s poznámkami k rozšíření a ekologii jednotlivých druhů. Bryonora 22: 2-8.

Kučera J. 1997. Poznámka k výskytu druhu Gymnostomum viridulum Brid. (Pottiaceae, Musci) v České republice. Bryonora 19: 5-6.

Kučera, J. 1996. The list of bryophytes collected during the cryptogamological excursion to the Vel'ká Fatra Mts. Bryonora 17: 6-8.

Kučera J. 1996. Několik novinek v bryoflóře Národního parku Šumava. Bryonora 18: 2-3.

Kučera J. 1996. Bryofloristic characteristics of some notable vegetation types of Šumava Mts. Silva Gabreta 1: 83-88.
 
 

Jan Lepš

Janeček Š., Janečková P., Lepš J., 2004. Influence of soil heterogeneity and competition on growth features of three meadow species. Flora 199: 3-11.

Špačková I., Lepš J., 2004. Variability of seedling recruitment under dominant, moss and litter removal over four years. Folia Geobotanica 29: 41-55.

Hedlund K., Regina I.S., Van der Putten W.H., Lepš J., Diaz T., Korthals G.W., Lavorel S., Brown V.K., Gormsen D., Mortimer S., Barrueco C.R., Roy J., Šmilauer P., Šmilauerová M., Van Dijk C., 2003. Plant species diversity, plant biomass and responses of the soil community on abandoned land across Europe: idiosyncracy or above-belowground time lags. Oikos 103: 45-58.

Lepš J., Šmilauer P., 2003. Multivariate analysis of ecological data using CANOCO.
Cambridge University Press, Cambridge, 282 p.

Novotný V., Miller S.E., Čížek L., Lepš J., Janda M., Basset Y., Weiblen G.D., Darrow K., 2003. Colonising aliens: caterpillars (Lepidoptera) feeding on Piper aduncum and P-umbellatum in rainforests of Papua New Guinea. Ecological Entomology 28: 704-716.

Šrůtek M., Kolbek J., Lepš J., 2003. Species and spatial structure of forests on the southeastern slope of  Paektu-san, North Korea. In: Kolbek J., Šrůtek M., Box E.O. (Eds.), Forest Vegetation of Northeast Asia. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 383-407.

Macek, P., Lepš, J. 2003. The effect of environmental heterogeneity on clonal behaviour of Prunella vulgaris L. Plant Ecology 168 (1): 31-43.

Rusch ,G.M., Pausas, J.G., Lepš, J. 2003. Plant Functional Types in relation to disturbance and land use: Introduction. Journal of Vegetation Science 14 (3): 307-310.

Novotný, V., Miller, S.E., Basset, Y., Čížek, L., Drozd, P., Darrow, K., Lepš, J. 2002. Predictably simple: communities of caterpillars (Lepidoptera) feeding on rainforest trees in Papua New Guinea. Proceedings of the Royal Society of London Series B - Biological Sciences 269: 2337-2344.

Lepš, J., Novotný, V., Čížek, L., Molem, K., Isua, B., Boen, W., Kutil, R., Auga, J., Kasbal, M., Manumbor, M., Hiuk, S. 2002. Successful invasion of the neotropical species Piper aduncum in rain forests in Papua New Guinea. Applied Vegetation Science 5: 255-267.

Špačková, I., Lepš, J. 2001. Procedure for separating the selection effect from other effects in diversity-productivity relationship. Ecology Letters 4: 585-594.

Lepš, J. 2001. Species-pool hypothesis: Limits to its testing. Folia Geobotanica 36: 45-52.

Lepš, J., Novotný, V., Basset, Y. 2001. Habitat and successional status of plants in relation to the communities of their leaf-chewing herbivores in Papua New Guinea. Journal of Ecology 89: 186-199.

Lepš, J., Brown, V.K., Len, T.A.D., Gormsen, D., Hedlund, K., Kailová, J., Korthals, G.W., Mortimer, S.R., Rodriguez-Barrueco, C., Roy, J., Regina, I.S., van Dijk, C., van der Putten, W.H. 2001. Separating the chance effect from other diversity effects in the functioning of plant communities. Oikos 92: 123-134.

Van der Putten, W.H., Mortimer, S.R., Hedlund, K., Van Dijk, C., Brown, V.K., Lepš, J., Rodriguez-Barrueco, C., Roy, J., Len, T.A.D., Gormsen, D., Korthals, G.W., Lavorel, S., Regina, I.S., Šmilauer, P. 2000. Plant species diversity as a driver of early succession in abandoned fields: a multi-site approach. Oecologia 124: 91-99.

Titus, J.H., Lepš, J. 2000. The response of arbuscular mycorrhizae to fertilization, mowing and removal of dominant in a diverse oligotrophic wet meadow. American Journal of Botany 87: 392-401.

Lepš, J., Michálek, J., Rauch, O., Uhlík, P. 2000. Early succession on plots with the upper soil horizon removed. Journal of Vegetation Sciences 11: 259-264.

Lepš, J. 1999. Nutrient status, distirubance and competition: an experimental test of relationships in a wet meadow. Journal of Vegetation Sciences 10: 219-230.

Kotorová, I., Lepš, J. 1999. Comparative ecology of seedling recruitment in an oligotrophic wet meadow. Journal of Vegetation Sciences 10: 175-186.

Lepš, J., Goldberg, D.E., Herben, T., Palmer, M. 1999. Mechanistic explanations fo community structure: Introduction. Journal of Vegetation Sciences 10: 147-150.

Vacek, S., Bastl, M., Lepš, J. 1999. Vegetation changes in forests of the Krkonoše Mts. over a period of air pollution stress (1980–1995). Plant Ecology 143: 1-11.

Vacek, S., Lepš, J. 1999. Vegetační dynamika v lesních ekosystémech Krkonoš. Zprávy Čes. Bot. Spol. 34, Materiály 17: 89-101.

Wasel, H., Drozd, P., Lepš, J. 1999. Kolik rostlin znáš, tolikrát jsi Papuáncem. Znalost a využití rostlin v tradiční papuánské vesnici. Vesmír 78: 314-318.

Lepš, J., Spitzer, K., Jaroš, J. 1998. Food plants, species composition and variability of the moth community in undisturbed forest. Oikos 81: 538-548.

Špačková, I., Kotorová, I., Lepš, J. 1998. Sensitivity of seedling recruitment to moss, litter and dominant removal in an oligotrophic wet meadow. Folia Geobotanica 33: 17-30.

Spitzer, K., Jaroš, J., Havelka, J., Lepš, J. 1997. Effect of small-scale disturbance on butterfly communities of an Indochinese montame forest. Biological Conservation 80: 9-15.

Novotný,V., Lepš, J. 1997. Distribution of leafhoppers (Auchenorrhyncha, Hemiptera) on their host plant Oxyspora paniculata (Melastomataceae) in the understory of a diverse rainforest. Ecotropica 3:83-90.

Lepš, J. 1996. Biostatistika. 166 pp. Jihočeská Univerzita, České Budějovice.

Křenová, Z., Lepš, J. 1996. Regeneration of a Gentiana pneumonanthe population in an oligotrophic wet meadow. - Journal of Vegetation Sciences 7:107-112.

Rejmánek, M., Lepš, J. 1996. Negative associations can reveal interspecific competition and reversal of competitive hierarchies during succession. Oikos 76: 161-168.

Prach, K., Lepš, J., Michálek, J. 1996. Establishment of Picea abies seedlings in a central European mountain grassland: an experimental study. Journal of Vegetation Sciences 7: 681-684.

Prach, K., Lepš J., Rauch O. 1996. Dlouhodobé sukcesní změny vegetace na opuštěných polích v Českém krasu z hlediska ochrany přírody. Příroda 5:59-68.

Vacek, S., Lepš, J. 1996. Spatial dynamics of forest decline: the role of neighbouring trees. Journal of Vegetation Sciences 7: 789-798.

Vacek, S., Lepš, J., Štefančík, I., Cicák, J. 1996. Precision of visual estimates of tree defoliation. Lesnictví 42:49-53.

Lepš, J., Michálek, J., Kulíšek, P., Uhlík, P. 1995. Use of paired plots and multivariate analysis for the determination of goat grazing preference. Journal of Vegetation Sciences 6: 37-42.

Lepš, J. 1995. Variance deficit is not reliable evidence for niche limitation. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 30: 455-459.

Vacek, S., Lepš, J. 1995. Dynamics of decline and horizontal structure of the autochtonous mountain Norway spruce stands. In: Tesař, V. (ed.) Management of Forest Damaged by Air Pollution. Proccedings of the IUFRO Workshop P 2.05-07 Silviculture in Polluted Areas, pp. 9-14, University of Agriculture, Brno.

Vacek, S. Tesař, V., Lepš, J. 1995. The composition and development of young mountain ash and birch stands. In: Tesař, V. (ed.) Management of Forest Damaged by Air Pollution. Proceedings of the IUFRO Workshop P 2.05-07 Silviculture in Polluted Areas, pp. 87-96, University of Agriculture, Brno.
 
 

Anna Lepšová

Kompletní seznam

Lepšová A., 2002. Vliv acidifikace a melioračních opatření na ektomykorhizní systém lesních dřevin, především smrku ztepilého. In: Hruška J. et E. Ciencigala (eds.): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd – limitující faktor současného lesnictví. MŽP Praha: 128-138.

Lepšová A., 2001. Ectomycorrhizal system of naturally established Norway spruce (Picea abies L.) Karst.) seedlings from different microhabitats – forest floor and coarse woody debris. Silva Gabreta, 7: 223-234.

Marek J., Lepšová, A. 1999. Armillaria populations and pathology at different forest sites of South Bohemia. Silva Gabreta 3: 7-16.

Uhliarová Š., Škrdla, P., Pouska, V., Lepšová, A. 1999. Mrtvá dřevní hmota a její význam pro obnovu lesa. In: Podrázský, V, Vacek, S., Ulbrichová, I. (eds.) Sborník Celost. Konf. “Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava”, pp. 81-87.

Lepšová A. 1999. Houby a porosty dubů na hrázích rybníků v jižních Čechách. In: Jankovský L., Krejčíř, R., Antonín, V. (eds.) Sborn. Ref. Konf. “Houby a les” Brno, pp. 81-88, Brno.

Lepšová A., Marek, J. 1997. Druhy rodu Armillaria v lesních porostech jižních Čech. In: Hlaváč P., Reinprecht, L., Gáper, J. (eds.) Drevoznehodnocujúce huby. TU vo Zvolene, Slovakia, pp. 163-165.
 
 

Jaromír Lukavský

Kočí V., Lukavský J., Mlejnek K., Kochánková L., Grabic R., Ocelka T., 2004. Application of semipermeable membrane device (SPMD) for assessmentof organic substances dangerous for green microalga Scenedesmus subspicatus. Archiv für Hydrobiologie/ Algological Studies 111: 173-186

Horvatic J., Palijan G., Lukavský J., 2003. Algal responses to nutrient additions in water of nature Park Kopački Rit (Croatia) by miniaturized algal growth bioassay. Archiv für Hydrobiologie/Algological Studies 110: 117-126.

Kvíderová J., Lukavský J., 2003. The cultivation of Phaeodactylum tricornutum in crossed gradients of temperature and light. Archiv für Hydrobiologie/Algological Studies 110: 67-80.

Lederer F., Lukavský J., 2003. Řasy Šumavy. In: Šumava, příroda, historie, život. Nakladatelství Baset, Praha, pp.185-190.

Lukavský J., Furnadjieva S., Cepák V., 2003. Toxicity of metals, Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb and Zn on microalgae 1. Chlorella kessleri, Scenedesmus quadricauda, Sc. subspicatus  and  Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum). Algological Studies 110: 127-141.

Kvíderová J., Lukavský J., 2001. A new unit for crossed gradients of temperature and light. In: Elster J. et al. (Eds.), Algae and Extreme Environments. Proceedings of International conference - Algae and Extreme Environments - Ecology and Physiology. Nova Hedvigia, Beiheft 123: 539-548.

Lukavský J., Simmer J., 2001. Microprocedure for the standard marine algal bioassay (ISO 10253). Algological Studies 101: 137-147.

Lukavský, J. 2000. Miniaturizovaný řasový biotest. In: Aktuální otázky vodárenské biologie. Sborník 16. semináře v Praze, pp. 15-19.

Lukavský, J. 2000. Řasová sbírka – banka testovacích kmenů sinic a řas. In: Aktuální otázky vodárenské biologie. Sborník semináře 16. semináře v Praze, pp. 20-22.

Kočí,V., Lukavský, J. 1999. Srovnání důsledků užívání detergentů na kvalitu vodních zdrojů řasovou mikrometodou. In: Sládeček, V., Ambrožová, J. (eds.) Sborník 15. konf. Nové metody ve vodárenství, Praha, pp. 146-150, Cicero, Ostrava.

Lukavský, J. 1999. Remarkable algal culture collections – overview. In: International Workshop and training Course on Macroalgal Biology an Biotechnology, Mosomadaróvár, pp. 17-21.

Kočí, V., Lukavský, J. 1999. Srovnání důsledků užívání detergentů na kvalitu vodních zdrojů řasovou mikrometodou. In. Sládeček, V., Ambrožová, J. (eds.) Sborník 15. konf. Nové metody ve vodárenství, Praha, p. 146-150. Cicero, Ostrava.

Lederer,F., Lukavský, J. 1998. Ankistrodesmopsis gabretae silvae (Chlorophyta, Chlorellales) a new genus and species from peatbogs in the Šumava Mts., Czech Republic. Arch.Hydrobiol./ Algological Studies 89: 39-47.

Maršálek, B., Lukavský, J., Rojíčková, R. 1998. Long-term maintenance of algal strains for use in bioassays and biotechnology. Arch.Hydrobiol./ Algological Studies 89: 121-136.

Lukavský, J., Cepák, V. 1998. Motile cells in outdoor mass culture of Scenedesmus obliquus II. Arch.Hydrobiol./ Algological Studies 91: 101-108.

Cepák,V., Lukavský, J. 1998. Behavior of chloroplast nucleoids in Scenedesmus obliquus during the vegetative cycle and under nitrogen starved conditions. Arch.Hydrobiol./ Algological Studies 91: 117-127.

Lukavský, J., Nedbal, L., Simmer, J. 1998. A new microprocedure for the marine algal bioassay (ISO 10253). In: Microbiotests for routine toxicity testing and biomonitoring. Proc. Internat. Symposium held in Brno, Czech Republic.

Soukupová, J., Lukavská, A., Lukavský, J., Trtílek, M., Nedbal, L. 1998. Detection of photosystem II herbicides in seawater. In: Microbiotests for routine toxicity testing and biomonitoring. Proc. Internat. Symposium held in Brno, Czech Republic.

Lukavský, J., Dittrt, F. 1998. Vývoj oživení řasami v přehradní nádrži Pastviny. In: Sborník Konference Orlice, Králíky, pp. 109-116, Sdružení obcí a měst Orlice, Žamberk.

Lukavský, J., Husák, S., Rektoris, L. 1997. In: Weilner, C. 1997. Die Eiszeitseen des Bayerischen Waldes. Isarpost Altheim, 283 pp., Lukavský: 55-85, 147-170, 237-241, 278.

Horvatič, J., Lukavský, J. 1997. The evaluation of algal growth potential (AGP) and toxicity of the waters of the Stara Drava channels and Sakadaš Lake (Kopački Rit, Croatia) by miniaturized growth bioassay. Arch.Hydrobiol./Algological Studies 86: 163-170.

Lukavský, J., Maršálek, B. 1997. The evaluation of toxicity by a biosensor with immobilized algae Arch.Hydrobiol/Algological Studies 85: 147-155.

Lukavský, J., Švehlová, D. (eds.) 1997. Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou. Sborník referátů XI. konference ČLS a SLS v Doubí u Třeboně, 248 pp.

Lukavský, J. 1997. Problematika řasových testů podle ISO a OECD. In: Vykusová, B., Svobodová, Z., Kolářová, J. (eds.) Sborník referátů konf. “Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním hospodářství. VÚRH JČU Vodňany, pp.16-21.

Lukavský, J., Husák, Š., Lederer, F., Weilner, C. 1997. Na dně jezer Šumavy a Bavorského lesa. In: Lukavský, J., Švehlová, D. (eds.) Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou. Sborník referátů XI. konference ČLS a SLS v Doubí u Třeboně, pp. 106-109.

Lukavský, J. (1997): Sbírka autotrofních organismů AV v Třeboni. In: Lukavský, J., Švehlová, D. (eds.) Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou. Sborník referátů XI. konference ČLS a SLS v Doubí u Třeboně, p. 101.

Lukavský, J., Bauer, J., Lederer, F., Šmilauer, P. 1997. Řasy potoků Šumavy a Bavorského lesa. In: Lukavský, J., Švehlová, D. (eds.) Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou. Sborník referátů XI. konference ČLS a SLS v Doubí u Třeboně, pp. 102-105.

Lukavský, J., Dittrt, F., Furnadžieva, S. 1997. Toxicita trichlorethylenu na růst zelených řas. In: Sborník Konference Orlice 97, pp. 55-57, Letohrad.

Lukavský, J., Lederer, F., Kubečková, K., Zahrádková, H., Houk, V., Lhotský, O., Švehlová, D., Komárek, J., Marvan, P. 1997. Ökologische Untersuchung und Bewertung von Gewässern mit diffusen und punktförmigen Belastungen durch grenzüberschreitenden Eintrag. In: Bauer, J. (ed.) Auschlussbericht, Bayeri. Landesamt. Wasserwirtsch., 64 pp., Inst. Wasserforsch., München.

Furnadžieva, S., Pilarski, P., Dittrt, F., Lukavský, J. 1997. Vliv MCPA, obsažené v herbicidech na růst mikroskopických řas a sinic. In: Sborník Konference Orlice 97, pp. 58-60. Letohrad

Fusheng Xiong, Lederer, F., Lukavský, J., Nedbal,L. 1996. Screening of freshwater algae (Chlorophyta, Chromophyta) for ultraviolet-B sensitivity of the photosynthetic apparatus. Journal Plant Physiology 148: 42-48.

Lukavský, J. 1995. Binuclearia tectorum,Clastidium setigerum, Kephyriopsis tatrica. In: Kotlaba, F. et al. (eds.) Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSR, díl 5., pp. 7-29, Bratislava.

Lukavský, J., Maršálek, B., Fremrová, L. 1995. Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem. In: Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 757741, 15 pp.

Fusheng Xiong, Lederer, F., Lukavský, J., Nedbal, L. 1995. On the potential roles of sporopollenin and protein synthesis in the protection of freshwater algae against elevated ultraviolet-B radiation. In: Mathis, P. (ed.) Photosynthesis: From light to biosphere, Vol. 4., pp. 359-362, Kluwer Publ., Dordrecht.

Fusheng Xiong, Lederer, F., Lukavský, J., Nedbal, L. 1995. On the potential roles of sporopollenin and protein synthesis in the protection of freshwater algae against elevated ultraviolet-B radiation. In: Proc. X. International Photosynthesis Congress, Montpellier, France. Lukavský, J., Maršálek, B. 1995. Biosensor s imobilizovanými řasami. In: Máchová, J., Vykusová, B., Svobodová, Z. (eds.) Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí., Sborník referátů ze 7. konf., Milenovice, Vodňany, pp. 34-37.

Furnadžieva, S., Dittrt, F., Lukavský, J. 1995. Toxicita trichlorethylenu na zelené řasy. In: Máchová, J., Vykusová, B., Svobodová, Z. (eds.) Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí, Sborník referátů ze 7. konf., Milenovice, Vodňany, pp. 38-41.
 
 

Petr Macek

Macek, P., Lepš, J. 2003. The effect of environmental heterogeneity on clonal behaviour of Prunella vulgaris L. Plant Ecology 168 (1): 31-43.

 

Jana Martínková

Martínková J., Klimešová J., Mihulka S., 2004. Resprouting after disturbance: an experimental study with short-lived monocarpic herbs. Folia Geobotanica 39: 1-12.

Martínková, J., Kočvarová, M. & Klimešová, J. 2004. Resprouting after disturbance in the short-lived herb Rorippa palustris (Brassicaceae): an experiment with juveniles. Acta Oecologica 25: 143-150.

Mihulka, S., Pyšek, P. Martínková, J. 2003. Invasiveness of Oenothera congeners in Europe related to seed characteristics. In: Child, L., Brock, J.H:, Brundu, G., Prach, K., Pyšek, P., Wade, P.M. & Williamson, M. Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions, pp. 213-225, Backhuys Publishers, Leiden.

Martínková, J., Šmilauer, P., Mihulka, S. 2002. Phenological pattern of grassland species: relation to the ecological and morphological traits. Flora 197 (4): 290-302.
 
 

Stanislav Mihulka

Martínková J., Klimešová J., Mihulka S., 2004. Resprouting after disturbance: an experimental study with short-lived monocarpic herbs. Folia Geobotanica 39: 1-12.

Zrzavý, J., Storch, D., Mihulka, S. 2004. Jak se dělá evoluce. od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha, 296 pp.

Mihulka, S.
, Pyšek, P., Pyšek, A. 2003. Oenothera coronifera, a new alien species for the Czech flora, and Oenothera stricta, recorded again after nearly two centuries. Preslia 75 (3): 263-270.

Mihulka, S., Pyšek, P. Martínková, J. 2003. Invasiveness of Oenothera congeners in Europe related to seed characteristics. In: Child, L., Brock, J.H:, Brundu, G., Prach, K., Pyšek, P., Wade, P.M. & Williamson, M. Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions, pp. 213-225, Backhuys Publishers, Leiden.

Martínková, J, Šmilauer, P., Mihulka, S. 2002. Phenological pattern of grassland species: relation to the ecological and morphological traits. Flora 197 (4): 290-302.

Mihulka, S.
2001. Přírodní národy a ochrana přírody. Sedmá generace 10(4).

Mihulka, S., Pyšek, P. 2001. Invasion history of Oenothera congeners in Europe: a comparative study of spreading rates in the last 200 years. Journal of Biogeography 28: 597-610.

Mihulka, S. 2001. Related alien species in their native and invaded ranges: A comparative study of the genus Oenothera in Arkansas (USA) and in the Czech Republic. In: Brundu, G., Brock, J., Camarda, I., Child, L., Wade, M. (eds.) Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management. pp. 133-144. Backhuys Publishers, Leiden.

Mihulka, S. 2001. Pomáhaly houby rostlinám na souš? Vesmír 80(7): 374-375.

Storch, D., Mihulka, S. 2000. Úvod do současné ekologie. 156 str. Portál, Praha.

Mihulka, S. 2000. Vypadáš-li jako slon, pak taky slonem jsi. Vesmír 79(5): 251-253.

Mihulka, S. 1999. Xenoturbela – malé mořské strašidlo. Vesmír 78(3): 152.

Sádlo, J., Mihulka, S. 1999. Invaze nájezdníků? Invaze kytiček! Vesmír 78(3): 163-164.

Mihulka, S. 1999. Umělý život: Malá noční můra. http://www.novinky.cz/Index/ Styl/ 3327.html

Zrzavý, J., Mihulka, S., Kepka, P., Bezděk, A., Tietz, D. 1998. Phylogeny of the Metazoa Based on Morphological and 18S Ribosomal DNA Evidence. Cladistics 14: 249-285.

Mihulka, S. 1998. The effect of altitude on the pattern of plant invasions: A field test. In: Starfinger, U., Edwards, K., Kowarik, I., Williamson, M. (eds.) Plant Invasions: Ecological Mechanisms and Human Responses. pp. 313-320. Backhuys Publishers, Leiden.

Mihulka, S. 1998. Hříchy pana Haeckela a učebnicové pravdy. Vesmír 77(1): 6.

Mihulka, S. 1997. Invazní rostliny v úseku jihočeské krajiny. In: Pyšek, P., Prach, K. (eds.) Invazní rostliny v české flóře. Zprávy Čes. Bot. Spol., Materiály 14: 99-104.

Mihulka, S. 1997. Hereze proti molekulárně odvozené homologii čili příběh s dobrým koncem. Vesmír 76(2): 93.

Storch, D., Mihulka, S. 1997. Ekologie. Biologická olympiáda 1997-1998, 32 ročník - přípravný text pro kategorie A, B. 72 str. Institut dětí a mládeže MŠMT ČR. Praha.
 
 

Martina Petrů

Petrů M., Menges E.S. 2004. Shifting sands in Florida scrub gaps and roadsides: Dynamic microsites for herbs. American Midland Naturalist 151: 101-113.

Petrů M., Menges E.S., 2003 Seedling establishment in natural and experimental Florida scrub gaps. Journal of Torrey Botanical Society 130: 89-100.

Gough, L., Goldberg, D.E., Hershock, C., Pauliukonis, N., Petrů, M. 2001. Investigating the community consequences of competition among clonal plants. Evolutionary Ecology 15: 547-563.

Petrů, M., Menges, E.S. Seedling establishment in natural and experimental Florida scrub gaps. Journal of Torrey Botanical Society 130 (2): 89-100 .

Petrů
, M., Lepš, J. 2000. Regeneration dynamics in populations of two hemiparasitic  species in wet grasslands. In: White, P.S., Mucina, L., Lepš, J. (eds.) Vegetation science in retrospect and perspective. Proceedings of the 41th Symposium of IAVS. pp. 329-333. Opulus Press, Uppsala.
 
 

Karel Prach

Matějková I., van Diggelen R., Prach K., 2003. An attempt to restore a Czech species-rich mountain grassland through grazing. Applied Vegetation Science 6: 161-168.

Novák J., Prach K., 2003. Vegetation succession in basalt quarries: pattern over a landscape scale. Applied Vegetation Science 6: 111-116.

Prach K., 2003. Spontaneous vegetation succession in central European human-made habitats: what scientific knowledge can be used in restoration practice? Applied Vegetation Science 6: 125-129.

Pyšek P., Prach K., 2003. Research into plant invasions in crossroads region: history and focus. Biological Invasions 5: 337-348.

Hodačová, D., Prach, K. 2003. Spoil heaps from brown coal mining: Technical reclamation versus spontaneous revegetation. Restoration Ecology 11 (3): 385-391.
Gruberová, H., Prach K. 2003. Competition between the alien Bidens frondosa and its native congener Bidens tripartita. In: Child, L., Brock, J.H:, Brundu, G., Prach, K., Pyšek, P., Wade, P.M. & Williamson, M. Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions, pp. 227-235, Backhuys Publishers, Leiden.

Prach K. 2002. Human impact on vegetation around Rožmberk pond. – In: Květ J. et al. eds. Freshwater wetlands and their sustainable future. A case study of Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic, p. 187-193, Unesco and Parthenon Publ. Group, Boca Raton etc.

Prach K., Soukupová L. 2002. Alteration in the wet meadows vegetation pattern. - In: Květ J. et al. eds. Freshwater wetlands and their sustainable future. A case study of Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic, p. 243-254, Unesco and Parthenon Publ. Group, Boca Raton etc.

Soukupová L., Bauer, V. Jeník, J. Klimeš, L. Kučera, S. Prach, K. 2002. The Libořezy Bog prior to extraction. - In: Květ J. et al. eds. Freshwater wetlands and their sustainable future. A case study of Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic, p.431-442, Unesco and Parthenon Publ. Group, Boca Raton etc.

Prach, K., Procházka, F., Štech, M. 2002. Ohrožení přirozené vegetace nepůvodními druhy. In: Neuhäuslová Z. (ed.): Mapa potenciální přirozené vegetace NP Šumava. (Non-native species as a potential threat to natural vegetation) In: Neuhäuslová Z. (ed.): The map of potential natural vegetation of the Sumava National Park.  Silva Gabreta, Suppl. 1: 34-38. (in Czech)

Pyšek, P., Prach, K., Mullerová, J., Joyce, C. 2001. The role of vegetation succession in ecosystem restoration: Introduction. Applied Vegetation Science 4 (1): 3-4.

Prach, K., Pyšek, P., Bastl, M. 2001. Spontaneous vegetation succession in human-disturbed habitats: A pattern across seres. Applied Vegetation Science 4: 83-88.

Prach, K., Bartha, S., Joyce, C.B., Pyšek, P., Van Diggelen, R., Wiegleb, G. 2001. The role of spontaneous vegetation succession in ecosystem restoration: A perspective. Applied Vegetation Science 4: 111-114.

Prach, K., Pyšek, P. 2001. Using spontaneous succession for restoration of human-disturbed habitats: Experience from Central Europe. Ecological Engineering 17: 55-62.

Gruberová, H., Bendová, K., Prach, K. 2001. Seed ecology of alien Bidens frondosa in comparison with native species of the genus. In: Brundu, G., Brock, J., Camarda, I., Child, L., Wade, M. (eds.) Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management. pp. 99-104. Backhuys Publishers, Leiden.

Pyšek, P., Mandák, B., Francírková, T., Prach, K. 2001. Persistence of stout clonal herbs as invaders in the landscape: A field test of historical records. In: Brundu, G., Brock, J., Camarda, I., Child, L., Wade, M. (eds.) Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management. pp. 235-244. Backhuys Publishers, Leiden.

Prach, K., Pyšek, P., Šmilauer, P. 1999. Prediction of vegetation succession in human-disturbed habitats using an expert system. Restoration Ecology 7: 15-23.

Prach, K., Pyšek, P. 1999. How do species dominating in succession differ from the others? Journal of Vegetation Sciences 10: 383-392.

Prach, K. 1999. Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích. Calluna 4: 8-10.

Prach, K., Joyce, C.B., Straškrabová, J. 1999. Case study 13 - The Lužnice River Floodplain, Czech Republic. In: Benstead, P. et al. (eds.) European wet grasslands. Guidlines for management and restoration. RSPB, Sandy.

Prach, K., Pyšek, P. 1998. Dřeviny v sukcesi na antropogenních stanovištích. Zprávy Čes. Bot. Spol. 33, Materiály 16: 59-66.

Large, A.R.G., Prach, K. 1998. Floodplain ecology of the regulated River Trent: Implications for rehabilitation. In: Bailey, R.G. et al. (eds.) United Kingdom Floodplains, pp. 409-421, Westbury Publ., Otley.

Straškrabová, J., Prach, K. 1998. Five years of restoration of alluvial meadows: a case study from Central Europe. In: Joyce, C.B., Wade, P.M. (eds.) European wet grasslands. Biodiversity, management and restoration, pp. 295-303, Wiley, Chichester.

Prach, K. 1998. Základy ekologie rostlin. In: Kubát, K. et al. Botanika, učebnice pro střední školy, pp. 187-211, Scientia, Praha.

Prach, K. 1998. Komplex sukcesních stadií na antropogenních stanovištích (oblasti povrchové těžby aj.). In: Neuhäuslová Z. (ed.) Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, pp. 243-245, 304-305, Academia, Praha.

Kočár, P., Bastl, M., Prach, K. 1997. Invaze neofytů do různě starých sukcesních stádií: experimentální přístup. In: Pyšek, P., Prach, K. (eds.) Invazní rostliny v české flóře. Zprávy Čes. Bot. Spol., Materiály 14: 125-129.

Královec, J., Prach, K. 1997. Changes in botanical composition of former intersively managed submontane grassland. In: Management for Grassland Biodiversity. Proc. of the International Occasional Symposium of EGF, pp. 139-142, Warzsawa-Lomza.

Prach, K., Pyšek, P., Šmilauer, P. 1997. Changes in species traits during succession: a search for pattern. Oikos 79: 201-205.

Prach, K., Štech, M., Beneš, J. 1997.Druhotné bezlesí - opomíjená složka biodiversity Šumavy. Silva Gabreta 1: 243-247.

Pyšek, P., Prach, K. 1997. Invazibilita společenstev a ekosystémů. In: Pyšek, P., Prach, K. (eds.) Invazní rostliny v české flóře. Zprávy Čes. Bot. Spol., Materiály 14: 1-6.

Pyšek, P., Prach, K. (eds.) 1997. Invazní rostliny v české flóře. Zprávy Čes. Bot. Spol., Materiály 14, 138 pp. Praha.

Prach, K. 1997. Degradation and restoration of wet and moist meadows in the Czech Republic: General trends and case studies. Acta Botanica Gallica 143: 441-449.

Bastl, M., Kočár, P., Prach, K., Pyšek, P. 1997. The effect of successional age and disturbance on the establishment of alien plants in man-made sites: an experimental approach. In: Brock, J.H. et al. (eds.) Plant Invasions: Studies from North America and Europe, pp. 191-201, Backhuys Publ., Leiden.

Guth, J., Prach, K. 1996. Scenarios of possible future floodplain development. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe, pp. 237-243, Amsterdam.

Prach, K. 1996. Spatial and temporal variation of vegetation in the model cross-section. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe, pp. 80-87, Amsterdam.

Prach, K. 1996. The Lužnice river and its floodplain. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe, pp. 11-18, Amsterdam.

Prach, K. 1996. Závěry ze semináře. In: Straškrabová, J. et al. (eds.). Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy. Příroda 4: 173-176.

Prach, K., Husák, Š. 1996. Invasion of alien plants. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds.) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe., pp. 93-98, Amsterdam.

Prach, K., Straškrabová, J. 1996. Louky v nivě řeky Lužnice v biosférické rezervaci Třeboňsko - možnosti obnovy. In: Straškrabová, J. et al. (eds.) Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy. Příroda 4: 169-171.

Prach, K., Straškrabová, J. 1996. Restoration of degraded meadows: an experimental approach. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds.) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe, pp. 87-93, Amsterdam.

Prach, K., Straškrabová, J. 1996. Úvod. In: Straškrabová, J. et al. (eds.) Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy. Příroda 4: 5-8.

Prach, K., Husák, Š., Černý, R., Kučera, S., Guth, J., Rydlo, J., Klimešová, J. 1996. Species and vegetation diversity along the river. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe, pp. 62-80, Amsterdam.

Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. 1996. Introduction: River floodplains as ecological systems. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds.) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe, pp. 1-10., Amsterdam.

Prach, K., Jeník J., Large, A.R.G. 1996. Preface. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds.) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe, pp.VI-VII., Amsterdam.

Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds.) 1996. Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe. 285 pp., SPB Academic Publ., Amsterdam.

Prach, K., Large, A.R.G., Kovář, P. 1996. Conclusions and comparisons of the results with other river corridors. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds.) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe, pp. 257-270, Amsterdam.

Prach, K., Lepš, J., Rauch, O. 1996. Dlouhodobé sukcesní změny vegetace na opuštěných polích v Českém krasu z hlediska ochrany přírody. In: Kirschnerová, L. (ed.) Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice, Příroda 4: 59-68.

Pyšek, P., Prach, K. 1996. Plant invasions and the role of riparian habitats: a comparison of four species alien ti Central Europe. In: Samson, F.E., Knopf, F.L. (eds.) Ecosystems management: selected readings, pp. 254-263, Springer.

Straškrabová, J., Prach, K., Joyce, C.B., Wade, M. (eds.) 1996. Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy, 176 pp., Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha

Šmilauer, P., Prach, K., Rauch, O. 1996. Hydrology and water table dynamics. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe., pp. 37-46, Amsterdam.

Šmilauer, P., Prach, K., Rauch, O. 1996. Biomass and nutrient allocation in the main vegetation types. In: Prach, K., Jeník, J., Large, A.R.G. (eds) Floodplain ecology and management. The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe, pp. 181-190, Amsterdam.

Prach, K. 1995. "Restaurační ekologie" či ekologie obnovy? Vesmír 74: 143-144.

Prach, K. 1995. Sixth International Symposium on regulated streams, České Budějovice. Foreword. In: Prach, K. (ed.) Regulated rivers. Research and management, pp. 69-70, Chichester.

Prach, K. (ed.) 1995. Regulated rivers. Research end management. Sixth International Symposium on regulated streams, České Budějovice, 392 pp., John Wiley et Sons, Chichester.

Prach, K., Hadinec, J., Michálek, J., Pyšek, P. 1995. Forest planing as a way of species dispersal. Forest Ecology and Management 76: 191-195.

Pyšek, P., Prach, K. 1995. Historický přehled lokalit Impatiens glandulifera na území České republiky a poznámky k dynamice její invaze. Zprávy Čes. Bot. Spol. 29: 11-31.

Pyšek, P., Prach, K. 1995. Invasion dynamics of Impatiens glandulifera a century of spreading reconstructed. Biological Conservation 74: 41-48.

Pyšek, P., Prach, K., Šmilauer, P. 1995. Relating invasions success to plant praits: an analysis of the czech alien flora. In: Pyšek, P., Prach, K., Rejmánek, M., Wade, M. (eds.) Plant invasions: general aspects and special problems, pp. 39-60, SPB Academic Publishing, Amsterdam.

Pyšek, P., Prach, K., Rejmánek, M., Wade, M. 1995. Preface. In: Pyšek, P., Prach, K., Rejmánek, M., Wade, M. (eds.) Plant invasions: general aspects and special problems, p. VII, SPB Academic Publishing, Amsterdam.

Pyšek, P., Prach, K., Rejmánek, M., Wade, M. (eds.) 1995. Plant invasions: general aspects and special problems, 11+263 pp., SPB Academic Publishing, Amsterdam.

Horn, P., Prach, K. 1994. Aerial biomass of Reynoutria japonica and its comparison with that of native species. Preslia 66: 345-348.
 
 

Marie Šmilauerová

Hedlund K., Regina I.S., Van der Putten W.H., Lepš J., Diaz T., Korthals G.W., Lavorel S., Brown V.K., Gormsen D., Mortimer S., Barrueco C.R., Roy J., Šmilauer P., Šmilauerová M., Van Dijk C., 2003. Plant species diversity, plant biomass and responses of the soil community on abandoned land across Europe: idiosyncracy or above-belowground time lags. Oikos 103: 45-58.

Šmilauerová M., Šmilauer P., 2002. Morphological response of plant roots to heterogeneity of soil resources. New Phytologist 154: 703-715.

Šmilauerová M., 2001. Plant root response to heterogeneity of soil resources: Effects of nutrient patches, am symbiosis, and species composition. Folia Geobotanica 36: 337-351.

Šmilauer P., Šmilauerová M., 2000. Effect of AM symbiosis exclusion on grassland community composition. Folia Geobotanica 35: 13-25.
 
 

Iva Špačková

Špačková I., Lepš J., 2004. Variability of seedling recruitment under dominant, moss and litter removal over four years. Folia Geobotanica 29: 41-55.

Špačková, I.
, Lepš, J. 2001. Procedure for separating the selection effect from other effects in diversity-productivity relationship. Ecology Letters 4: 585-594.

Špačková, I. Kotorová, J. Lepš 1998. Sensitivity of seedling recruitment to moss, litter and dominant removal in an oligotrophic wet meadow. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 33:17 – 30.
 
 

Miroslav Šrůtek

Doležal J., Šťastná P., Hara T., Šrůtek M. 2004. Neighbourhood interactions and environmental factors influencing old-pasture succession in the Central Pyrenees. Journal of Vegetation Science 15: 101-108.

Kolbek J., Šrůtek M., Box E.O. (Eds.), 2003. Geobotany 28: Forest Vegetation of Northeast Asia. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 472 p.
Šrůtek M., Doležal J., 2003. Functional interdependence between climatic factors, topographic processes and spatial patterns of species richness in mountain areas: a special case or the general pattern? Biologia 58: 823-832.

Šrůtek M., Kolbek J., Jarolímek I., Valachovič M., 2003. Vegetation-environment relationships within and among selected natural forests in North Korea.. In: Kolbek J., Šrůtek M., Box E.O. (Eds.), Forest Vegetation of Northeast Asia. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 363-382.

Šrůtek M., Kolbek J., Lepš J., 2003. Species and spatial structure of forests on the southeastern slope of  Paektu-san, North Korea. In: Kolbek J., Šrůtek M., Box E.O. (Eds.), Forest Vegetation of Northeast Asia. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 383-407.

Šrůtek, M.
, Doležal, J., Hara, T. 2002. Spatial structure and associations in a Pinus canariensis population at the treeline, Pico del Teide, Tenerife, Canary Islands. Arctic, Antarctic and Alpine Research 34: 201-210.

Doležal, J., Šrůtek, M. 2002. Altitudinal changes in composition and structure of mountain-temperate vegetation: a case study from the Western Carpathians. Plant Ecology 158: 201-221.

Šrůtek, M. 1997. Growth responses of Urtica dioica L to different water table depth. Plant Ecology 130: 163-169.

Hara, T., Šrůtek, M. 1995. Shoot growth and mortality patterns of Urtica dioica, a clonal forb. Annals of Botany - London 76: 235-243.

Šrůtek, M. 1995. Growth-responses of Urtica dioica to nutrient supply. Canadian Journal of Botany 73: 843-851.
 
 

Milan Štech

Prach, K., Procházka, F., Štech, M. 2002. Ohrožení přirozené vegetace nepůvodními druhy. In: Neuhäuslová Z. (ed.): Mapa potenciální přirozené vegetace NP Šumava. (Non-native species as a potential threat to natural vegetation) In: Neuhäuslová Z. (ed.): The map of potential natural vegetation of the Sumava National Park.  Silva Gabreta, Suppl. 1: 34-38. (in Czech)

Procházka, F.,  Štech, M. (eds.) 2002. Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy. Správa NP a CHKO Šumava & Eko-Agency KOPR, Vimperk.

Štech, M. 2002. Agrostis, Doronicum. Filago. Helichrysum, Melampyrum, Petasites, Rhinanthus, Rhagadiolus. In Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J. jun., Kaplan, Z., Kirchner, J.,  Štěpánek J. (eds.): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha.

Chán, V.,  Štech, M.,  Žíla, V. 2001. Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech II. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 35 (2000): 145–168.

Štech, M., Chán, V., Boublík, K., Lippl, L., 2001. Informační materiály pro účastníky 40. Floristického kurzu v Českých Budějovicích (1.7.–7.7.2001). Ms., depon in: BF JU, ČBS Praha.

Štech, M. 2000. Was ist Melampyrum subalpinum, M. angustissimum und M. bohemicum? (poster). Linzer biol. Beitr. 32/2: 704 (Kurzfassungen der Vorträge und Posterbeiträge).

Štech, M. 2000. Melampyrum L. In Slavík B. (ed.): Květena ČR 6, Academia, Praha.

Skála, Z., Štech, M. 2000. Rhinanthus L. In Slavík B. (ed.): Květena ČR 6, Academia, Praha.

Štech, M.  2000. A study of seasonal variability in Melampyrum nemorosum (Scrophulariaceae). Preslia, Praha, 72: 345–368.

Skalický, V., Štech, M. (eds.) 2000. Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. Česká botanická společnost, Praha.

Chán, V., Štech, M., Vydrová, A. (eds.) 1999. Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech V. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - Přírodní vědy 39: 56-58.

Štech, M. 1999. In: Chán, V. (ed.) Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda 16: 1–284.

Štech, M., 1998. Carex chordorrhiza na Šumavě. Zprávy Čes. Bot. Spol. 32: 145-147.

Chán, V., Štech, M., Vydrová, A., (eds.) 1998. Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IV. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - Přírodní vědy 38: 5-17.

Chán, V., Štech, M., Vydrová, A. (eds.) 1997. Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech III. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - Přírodní vědy 37: 24-26.

Kraml, A., Štech, M. 1997. Laserpitium archangelica Wulfen (Engelwurz-Laserkraut), ein in Vergessenheit geratenes Vorkommen in Oberösterreich wiederendeckt. Beitr. Naturk. Oberösterreichs 5: 305-307.

Šípošová, H., Štech, M. 1997. Melampyrum nemorosum L., M. subalpinum (Juratzka) A. Kerner In: Goliášová, K. (ed.) Flóra Slovenska V/2, Veda, Bratislava.

Štech, M. 1996. In: Culek, M. (ed.) Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha.

Chán, V., Štech, M., Vydrová, A. (eds.) 1996. Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - Přírodní vědy 36(1): 85-87.

Chán, V., Štech, M., Vydrová, A. (eds.) 1996. Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech II. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - Přírodní vědy 36(2): 114-115.

Štech, M. 1996. Variabilita sezónních znaků ve vybraných populacích Melampyrum pratense. Silva Gabreta 1: 123-128.

Prach, K., Štech, M., Beneš, J. 1996. Druhotné bezlesí - opomíjená složka biodiversity Šumavy. Silva Gabreta 1: 243-247.

Chán, V., Štech, M., Žíla, V. 1995. Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech. Zprávy Čes. Bot. Spol. 30: 97-106.

Štech, M. 1995. Variabilita sezónních znaků ve vybraných populacích Melampyrum pratense (poster). Geo-bio-diverzita Šumavy, Konference, Abstracts p. 48, Prachatice.