SEZNAM PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
 
  jméno, obor 
   pracoviště 
telefon
    místnost 
e-mail
  BARTHA, Sandor, prof.
  geobotanika, ekologie rostlin
IEB HAS
---
---
sanyi@botanika.hu
  BASTL, Marek, Mgr.
  dendrologie
BF
*2372
VIL-207
marek.bastl@tix.bf.jcu.cz
  BENEŠ, Jaromír, PhDr.
  historický vývoj krajiny, archeologie, archeobotanika
BF
*2279
338 314 284
602 115 149
 BFB-185
benes@bf.jcu.cz
archeos@tiscali.cz
BF +
BÚ Třeboň
384 721 156
---
jelster@butbn.cas.cz
  FRANCÍRKOVÁ, Tereza, Mgr.
  ekologie invazních rostlin
BF +
BÚ Třeboň
384 721 156
---
francirk@butbn.cas.cz
  HARAŠTOVÁ, Milena, Mgr., PhD.
  molekulární genetika
BF
384 721 156
---
mharastova@centrum.cz
  HROUDA, Lubomír, Doc. RNDr., CSc.
  systematika vyšších rostlin
PřF UK
Benátská 2
221 953 119
---
hrouda@natur.cuni.cz
  JANKOVSKÁ, Vlasta, RNDr., CSc.
  palynologie, geobotanika
ÚEK Brno
543 215 774
---
jankovska@brno.cas.cz
BF
*2252
VIL-203
hanys@tix.bf.jcu.cz
  KAVKOVÁ, Miloslava, Ing., PhD.
  mykologie, fytopatologie
BF
*2378
VIL-218
kavkova@hotmail.com
  KLIMEŠOVÁ, Jitka, RNDr., CSc.
  ekologie rostlin
BÚ Třeboň
384 721 156
---
klimesova@butbn.cas.cz
BF +
BÚ Třeboň
*2320
384 721 156
VIL-202
komarek@butbn.cas.cz
  KŘENOVÁ, Zdeňka, RNDr., PhD.
  populační biologie rostlin
BF
*2374
VIL-301
gentiana@tix.bf.jcu.cz
  KUČERA, Jan, Ph.D.
  bryologie
BF
*2383
VIL-209
jan.kucera@tix.bf.jcu.cz
  KYNCL, Tomáš, Ing.
  dendrochronologie
BÚ Průhonice
271 015 271 
---
kyncl@ibot.cas.cz
BF+ENTÚ
*2374
VIL-301
suspa@tix.bf.jcu.cz
BF
*2378
VIL-218
anna.lepsova@bf.jcu.cz
BF+
BÚ Třeboň
  384 721 156 
---
lukavsky@butbn.cas.cz
  MARŠÁLEK, Blahoslav, doc. Ing., CSc.
  ekotoxikologické aspekty biotoxinů
BÚ Brno
543 215 774
---

  MIHULKA, Stanislav, RNDr., PhD.
  botanika
BF
*2372
VIL-207
plch@tix.bf.jcu.cz
BF+
BÚ Třeboň
384 721 156
*2220
VIL-219
prach@bf.jcu.cz
  SÁDLO, Jiří, RNDr., CSc.
  botanika
BÚ Průhonice
271 015 241 
---
saadlo@volny.cz
  ŠMILAUEROVÁ, Marie, RNDr., PhD.
  metody studia kořenových systémů
BF
*2386
VIL-217
majka@tix.bf.jcu.cz
  ŠRŮTEK, Miroslav, RNDr., Dr.
  ekologie lesa, revitalizace
BF+
BÚ Třeboň
384 721 156
---
srutek@esnet.cz
  ŠTECH, Milan, Ing., PhD.
  botanika vyšších rostlin
BF 
*2373
VIL-208
milan.stech@tix.bf.jcu.cz

* voláte-li mimo JU, přidejte před číslo 38777

vysvětlivky