BOTANICKÉ SEMINÁŘE

zimní semestr 2004/2005


20.10.
Francesco de Bello (University of  Lleida, Spain): Krátká informace o výsledcích pobytu na naší katedře a poté přednáška na téma Rural life in Central America

(27.10. se seminář nekoná s ohledem na navazující státní svátek a dny volna)

3.11. Rudy van Diggelen (University of Groningen, The Netherlands): Relationships between vegetation and hydrology

10.11. J.Š. Lepš (Biologická fakulta JU): Temperátní botanik v tropech

(17.11. státní svátek, výstup na Kleť)

24.11. M. Čtvrtlíková (Pr.f. UP Olomouc): Šídlatky – jezerní královny Šumavy

1.12. J. Halda (Muzeum a Galérie Orlických hor, Rychnov n. Kněžnou) Lišejníky Irska a západní Evropy

8.12. J. Komárek a A. Hindáková (Biologická fakulta JU, Prírodovedecká fak. UK Bratislava): Invazní a expanzívní řasy

15.12. M. Štech a kol. (Biologická fakulta JU): Flóra a vegetace poloostrova Kola a ruské Karélie (výsledky letní autobusové exkurse)(VÝJIMEČNĚ V POSLUCHÁRNĚ B1 V BRANIŠOVSKÉ 31)


Semináře se konají ve středu od 17.30 hod. v zasedací místnosti v nové budově katedry botaniky Na Zlaté stoce 1 v Českých Budějovicích


HOSTÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!!!

K. Prach, Na Zlaté stoce 1, místnost  219, tel. 387 772 220