učební materiály


české

Katedra botaniky BF JU

Katedra botaniky PřF UK, Praha

zahraniční

Botany online - The Internet Hypertextbook

Online Biology Book

Taxonomy of Seed Plants