praktické odkazy:


instituce

Katedry botaniky:  Praha  Brno  Olomouc  Č Budějovice

Botanický ústav AV ČR:  Praha  Brno  Třeboň

Česká algologická společnost

Česká botanická společnost

Česká vědecká společnost pro mykologii


semináře a exkurze

Semináře kateder botaniky:  Praha  Brno  Č Budějovice

Exkurze kateder botaniky:  Praha  Brno  Č Budějovice

Program přednášek jihočeské pobočky ČBS


stránky projektů řešených na katedře

Mechanismy koexistence druhů v polopřirozených lučních společenstvech

Revitalizace rašeliniště Soumarský most


další stránky na botanika.bf.jcu.cz

Botanický víkend pro středoškolské učitele

Bryologicko-lichenologická sekce ČBS

Bryoweb - rozcestník bryologických stránek na KB BF JU

Databáze rodů sinic - CyanoDB.cz

Fytoplankton.cz

LAPE - Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie BF JU

Mattoni Awards

Mykologie na KB BF JU

Nálezová databáze Jihočeské pobočky ČBS

Sinice a řasy

Studentské hodnocení přednášek a Kniha přání a stížností


užitečné

fulltexty časopisů: EZB  BioOne

Stránka botanických doktorandů

Stránka botanických odkazů botanika.nikde.cz


(ne)kultura

Šukas