ochrana přírody - zahraniční & mezinárodní


mezinárodní

CITES

IUCN - The World Conservation Union

WWF - World Wildlife Fund

The Carpathian Ecoregion Initiative

Slovensko

Ministerstvo životného prostredia SR

Štátna ochrana prírody SR

Slovenská agentura životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Natura2000 - Slovensko

Štátny zoznam osobitne chranených častí prírody SR

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Finsko

Metsähallitus - hlavní stránka

Metsähallitus - národní parky

The Finnish Forest Research Institute - Metsäntutkimuslaitos

Německo

Nationalpark Bayerischer Wald

Norsko

Protected Areas - National Parks

Polsko

National Parks in Poland

Rakousko

Nationalpark Thayatal

Rusko

Krasnaja Kniga Rossijskoj Federacii

Wild Russia - Centre for Russian Nature Conservation

Osobo Ochranjamyje Prirodnyje Territorii

Švédsko

Švédsko: Swedish Environmental Protection Agency

Ukrajina

Ukrajina: Carpathian Biosphere Reserve

USA

USA: National Park Service