klima a počasí


Česko

Český hydrometeorologický ústav

Klimatické poměry České republiky

Informace o klimatu (ČR)

Porovnání klimatické regionalizace ČR

zahraničí

ČHMÚ - Meteorology & Weather Radar Links

Slovenský hydrometeorologický ústav

ZentralAnsalt für Meteorologie und Geodynamik, Rakousko